Celem Ogólnopolskich Dni Biotechnologii jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych

Mnóstwo atrakcji

Serdecznie zapraszamy na co roczne wydarzenie naukowe

Chętni na kierowców nie zwykle są starannie przygotowani do egzaminu w środku WORD.