Celem Ogólnopolskich Dni Biotechnologii jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych

Mnóstwo atrakcji

Serdecznie zapraszamy na co roczne wydarzenie naukowe

Wmówił kontakt napęd się zakrztusił