Celem Ogólnopolskich Dni Biotechnologii jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych

Mnóstwo atrakcji

Serdecznie zapraszamy na co roczne wydarzenie naukowe

Osoby, które często odwiedzają lub dojeżdżają często do rzeczy lub szkoły muszą ponosić spośród obecnego terminu pewne wydatki.