Celem Ogólnopolskich Dni Biotechnologii jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych

Mnóstwo atrakcji

Serdecznie zapraszamy na co roczne wydarzenie naukowe

Odbijał się do musu w szklanym pucharku